CHINA காரன் நாயையும் விட்டு வைக்கவில்லை. CHINA காரனின் அடுத்த தயாரிப்பு நாய்கள்..

0
339

CHINA காரன் நாயையும் விட்டு வைக்கவில்லை. CHINA காரனின் அடுத்த தயாரிப்பு நாய்கள்..

china dog
china dog

குளோனிங் முறையை பயன்படுத்தி வலிமைமிகுந்த நாய்களை உருவாக்கும் முயற்சியில் சீனா இறங்கியுள்ளது.

அறிவியல் வளர்ச்சியில் ரோபோக்களை உருவாக்கும் நடவடிக்கைகளை பல நாடுகள் முன்னெடுத்துள்ள நிலையில் இந்த வலிமை மிகுந்த குளோனிங் நாய்கள் சீன படைகளில் சேர்த்து கொள்ளப்படவுள்ளன.
இயற்கையான நாய்களை விட பல மடங்கு வலிமையான தசைநார்களுடன் உள்ள இந்த நாய்கள் பல மடங்கு வேகத்துடனும் சக்தியுடனும் இந்த நாய்கள் விளங்குகின்றன. இதுவரை சீன 27 குளோனிங் முறை சூப்பர் நாய்களை உருவாக்கியுள்ளது.

இந்த குளோனிங் முறையின் தொடர்ச்சியாக சூப்பர் மனிதர்களையும் உருவாகும் முயற்சியில் சீனா இறங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே பதியுங்கள்: