விழுந்து விழுந்து சிரிக்கும் குரங்கு காரணம் தெரிஞ்சா அசந்து போய்டுவீங்க!

0
73

குரங்கிற்கு என்று ஒரு தனி இடம் உண்டு. குரங்கில் இருந்து மனிதன் தோன்றினான் என்பது பரிணாம வளர்ச்சிக் கொள்கையாகும்.கோவம், அழுகை, சிரிப்பு இப்படி எல்லாவற்றையும் மனிதனை போலவே குரங்கும் செய்கின்றது.

இதற்கு சிறந்த எடுத்து காட்டு தான் இந்த காணொளி. இங்கு ஒரு மனிதன் செயலை பாரத்து விழுந்து விழுந்து ஒரு குரங்கு சிரிக்கின்றது. காரணத்தை நீங்களே பாருங்க..

உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே பதியுங்கள்: