சுஜா ஆடிய கல்லாட்டம் எத்தனை பேர் கவனித்தீர்கள்?

0
521

Bigboss News சுஜா ஆடிய கல்லாட்டம் எத்தனை பேர் கவனித்தீர்கள்? ஏமாற்றப்பட்ட சினேகன். big boss show

தெளிவான விளக்கத்துடன் கூடிய வீடியோ கீழே உள்ளது, பார்த்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும், இங்கு கல்லாட்டம் ஆடியது யார் என்று உங்களுக்கே தெரியும். இன்றைய நிகழ்ச்சியை முழுமையாக பார்த்தவர்களுக்கு இது கண்டிப்பாக புரியும். வீடியோ கீழே உள்ளது.

உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே பதியுங்கள்: